ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฏหมายความปลอดภัยในการจราจรกับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม
ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฏหมายความปลอดภัยในการจราจรกับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม
  • ชอบ
ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฏหมายความปลอดภัยในการจราจรกับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม
  • ชอบ
ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฏหมายความปลอดภัยในการจราจรกับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม
  • ชอบ
ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฏหมายความปลอดภัยในการจราจรกับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม
  • ชอบ
ข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรโคกงาม อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย ฝึกอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับข้อกฏหมายความปลอดภัยในการจราจรกับสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกงาม
  • ชอบ