นานา...ข้อมูล เกี่ยวกับ ps 701


วิเคราะห์ข้อสอบ จากติ๊ก กลุ่ม 7


ถึงพี่น้องกลุ่ม 7


ทางฝ่ายวิชาการไปศึกษาแนวข้อสอบวิชาps 701 ที่เราจะสอบกันในวันที่ 17 ก.ค.นี้ แล้ว เห็นว่า สรุปps701 ในรุ่นที่ 12 (ปี 52) ใกล้เคียงกับแนวที่อาจารย์สอนและน่าจะออกข้อสอบมากที่สุด และแนวข้อสอบของปี49 ก็น่าจะเป็นประโยชน์ในการทำข้อสอบด้วย สำหรับใช้เป็นแนวทางในการตอบคำถาม ผมแยกออกเป็น 2 ไฟล์ (pdf )สิ่งที่สำคัญในการสอบอย่างหนึ่งในการทำข้อสอบก็คือ เทคนิคการทำข้อสอบแบบอัตนัย ซึ่งผมไปคัดลอกมาจากคู่มือการเรียนของ มสธ. ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปปรับใช้ในการทำข้อสอบของเราได้ (แนบไฟล์เป็นไฟล์เวิร์ด)


ผมคิดว่าการทำข้อสอบแบบอัตนัยนั้น หลักสำคัญอยู่ที่ความเข้าใจ แต่เราก็ต้องจำทฤษฎีและชื่อนักคิดนักวิชาการด้วยนะครับ ซึ่งความเข้าใจนี่แหละ จะทำให้เราสามารถวิเคราะห์เหตุการณ์และยกตัวอย่างประกอบในการตอบคำถามได้


ส่วนความน่าจะเป็นของข้อสอบ (ความคิดส่วนตัวนะครับ) น่าจะออกเรื่อง

1. แนววิเคราะห์เชิงระบบ อาจจะยกตัวอย่างเหตุการณ์แล้วให้วิเคราะห์ตามแนวนี้ ว่าอะไรเป็น input output feedback ฯลฯ หรืออธิบายความหมาย ความเป็นมา นักวิชาการที่คิดแนวนี้ ฯลฯ

2.แนวคิดการพัฒนาการทางการเมืองของ ลูเชี่ยน พาย ที่อาจารย์บอกว่าจะออกข้อสอบ ผมคิดว่าอาจารย์จะไม่ถามตรง ๆ แต่จะให้วิเคราะห์หรืออภิปรายโดยใช้เหตุการณ์ปัจจุบัน

3. พัฒนาการของวิชารัฐศาสตร์ อันได้แก่ 1. ยุคคลาสสิก 2. ยุคพฤติกรรมศาสตร์ 3. ยุคหลังพฤติกรรมศาสตร์ โดยอาจจะให้อธิบายว่าแต่ละยุคเป็นอย่างไร เปรียบเทียบ หรือ ยุคคลาสสิก ที่เป็นแนวศึกษาทางด้านปรัชญามันเป็นยังไง

4. แนวเคราะห์วัฒนธรรมการเมือง/สถาบัน ที่เกี่ยวข้องกับทฤษฎีประชาธิปไตยคำแนะนำ (ของผมเอง)

1.เราสามารถเก็งข้อสอบที่คิดว่าอาจารย์น่าจะออกข้อสอบเป็นแนวของตัวเองด้วย เรื่องไหนที่เราคิดว่าเปอร์เซ็นต์ที่จะออกข้อสอบสูง ก็ให้เน้นมาก ๆ หน่อย แต่ก็ต้องดูเรื่องอื่น ๆ ไปด้วย ให้พอเข้าใจพอสมควร เผื่อข้อสอบไม่ตรงที่เราคิดไว้เราก็สามารถทำได้เช่น ประมาณว่า มีแผนเอ และแผนบีสำรองไว้

2.ถ้ามีเวลาเราสามารถฝึกทำสอบข้อเก่าด้วยก็ได้นะครับ เป็นการซ้อมก่อนลงสนามจริง ทำให้เราเกิดความมั่นใจ

3.ความคิดของเราก็เป็นสิ่งสำคัญมาก เราสามารถคิดในเชิงบวกได้ว่า "ฉันทำได้ "


Have a good luck.

TiK

  • ชอบ


สรุป ps 701 นะวันที่ 14 กรกฎาคม 2553


http://www.4shared.com/file/j-4zzfrr/file_ps_701.htmlจากพี่ประวิทย์ ประธานกลุ่ม 1

  • ชอบ

วิเคราะห์ แนวข้อสอบ ต่อจากของติ๊ก


1.อ.สิทธิพันธ์ ทฤษฎีระบบ น่าจะใช่

2.อ.จิรโชค พัฒนาการวิชารัฐศาสตร์

3.อ.ชัยชนะ ทฤษฎีของ ลูเชี่ยน พาย ...ใช่

แต่ 4.อ.บัณฑิต พี่มองว่าน่าจะถาม แนวการวิเคราะห์วาทกรรม ในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันมากกว่า ป่ะ

  • ชอบ
พี่น้องคร้าบบบบ..สอบวันไหนหว่าาา..พอดีย้ายบ้านโผมหาตารางเรียนหายจ้อย..


สอบวันไหนครับ ศุกร์รึเสาร์ (เนี่ยขนาดว่าตั้งใจเรียนแล้วนะเนี่ย...)

wanwan013.gif


  • ชอบ
สอบวันเสาร์.................17 กรกฎาคม 2553 .....เช้า
  • ชอบ
wanwan034.gifขอบคุณคร้าบบ

  • ชอบ