ขอความช่วยเหลือหน่อยครับ.....ผมต้องการเช่าบ้านที่มีบริเวณ ที่พอเลี้ยงไก่ได้นิดหน่อย แถวบางนา,บางแก้ว,กิ่งแก้ว
หรือเพื่อนๆสมาชิก ไก่ชนดอดคอม ที่เลี้ยงไก่พอจะมีแบ่งให้เช่า...ผมก็ยินดีครับ ..

(ถ้าหาไม่ได้คงต้องขายไก่ที่มีอยู่.......เสียดายมากครับ)
แก้ไขเมื่อ : 2009-04-03 13:12:07

ต้องการเช่าบ้านที่มีบริเวณ ที่พอเลี้ยงไก่ได้นิดหน่อย แถวบางนา,บางแก้ว,กิ่งแก้ว
หรือเพื่อนๆสมาชิก ไก่ชนดอดคอม ที่เลี้ยงไก่พอจะมีแบ่งให้เช่า...ผมก็ยินดีครับ

(ถ้าหาไม่ได้คงต้องขายไก่ที่มีอยู่.......เสียดายมากครับ)
แก้ไขเมื่อ : 2009-04-03 08:44:49

ต้องการเช่าบ้านที่มีบริเวณ ที่พอเลี้ยงไก่ได้นิดหน่อย แถวบางนา,บางแก้ว,กิ่งแก้ว
หรือเพื่อนๆสมาชิก ไก่ชนดอดคอม ที่เลี้ยงไก่พอจะมีแบ่งให้เช่า...ผมก็ยินดีครับ