สอบถามการสอบเปลี่ยนสายงานจากนายช่างโยธาเป็นนักบริหารงานช่าง คือปัจจุบันหัวหน้าส่วนดยธา(เจ้าหน้าที่บริหารงานช่าง)ระดับ 4 ไม่ได้ศึกษาต่อในระดับ ป.ตรี แต่นายช่างโยธา ระดับ 5 จบการศึกษา ป.โท และ อบต.จะเปิดกรอบนักบริหารงานช่าง อยากทราบว่า หากนายช่างโยธาได้ระดับ 6 และจบการศึกษา ป.โท และ อบต.แห่งนี้เปิดสอบ นักบริหารงานช่าง นายช่างโยธามีสิทธิสอบเปลี่ยนสายงานเป็น นักบริหารงานช่างหรือไม่ ช่วยตอบด้วย ขอบคุณค่ะ
คุณคงเป็น เจ้าหน้าที่ บริหารงานช่าง ชุดสุดท้าย และคงรักษาการใน ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนโยธา คือประเด็นนี้ อบต.สามารถ สรรหา ตำแหน่ง บริหารได้เลยครับ ถือว่าเป็นตำแหน่งว่าง และเมื่อคุณ ขึ้น ถึง ซี 6 แล้ว และมีวุฒิ ก็สามารถเสนอ กอ. เพื่อปรับเป็นนักบริหารงานช่าง 6 ได้เลย โดย เป็นหัวหน้า ฝ่ายระดับ6 (นักบริหารงานช่าง6) ไม่ใช่ หัวหน้าส่วน นะครับ (ย้ำ)มีหนังสือตอบข้อหารือมาครับ ไวๆๆนี้เอง ลองหาดูนะครับ ว่า แต่ อบต.คุณ ยังไม่มีกรอบ นักบริหารงาน ช่างหรอ ป่านนี้แล้ว ปลัดซีรัย แล้วละ งงนะเนี่ย
  • ชอบ