ขอเชิญร่วมประกวดวัว ฮินดูบราซิล ในงานประจำปี มะม่วงดังมะปรางเด่น ของดี อ.สากเหล็ก ครั้งที่ 1 ณ. สนามที่ว่าการ อ.สากเหล็ก จ. พิจิตร
- โดยภายในงานจะมี การออกร้านจำหน่ายอุปกรณ์ ในการดูแลเลี้ยงดูต่างๆ
- มีการจำหน่าย น้ำเชื้อของ พ่อพันธุ์ ของพ่อวัวดังระดับประเทศ
- มีการให้คำแนะนำการเลี้ยงดู โดยปศุสัตว์ อำเภอ และผู้เลี้ยงวัวชั้นนำของประเทศ
- มีเตนส์ ที่พักของวัว และผู้เลี้ยง ฟรี....

ประเภทของการแข่งขัน ประเภทของถ้วยรางวัล การประกวดโคพันธุ์ผสมฮินดูบราซิล
- แรกเกิด 6 เดือน
เพศผู้ + เพศเมีย (รุ่นละ 3 ถ้วย )

- 6-12 เดือน
เพศผู้ + เพศเมีย (รุ่นละ 3 ถ้วย )

- 12 - 18 เดือน
เพศผู้ + เพศเมีย (รุ่นละ 3 ถ้วย )

18-30 เดือน
พ่อพันธ์ + แม่พันธุ์ ( รุ่นละ 3 ถ้วย )

ประเภทสีแดงไม่เกิน 18 เดือน
เพศผู้ 4 ตัว
เพศเมีย 3 ตัว

ถ้วยขวัญใจมหาชน 10 ถ้วยรางวัล

ลูกผสม
เพศผู้ + เพศเมีย (รุ่นละ 3 ถ้วย)
รวม 47 ถ้วยรางวัล


หมายเหตุ แต่ละประเภทมี 3 รางวัล

รายละเอียดติดต่อ บังยับ 089-8390357
บังรัตน์ 081-2830416
นายกตั๋น 081-7858114สนับสนุนโดย
เทศบาลตำบลสากเหล็ก ร่วมกับ อำเภอสากเหล็ก
โดย นาย ประภาส คงแตง นายอำเภอสากเหล็ก
นาย สมควร ภู่ประเสริฐ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสากเหล็ก