ตามที่สมาคมสยามฮินดูได้ก่อตั้งขึ้นเพื่อ ประโยชน์ของสมาชิกและท่านที่สนใจการเลี้ยงวัวงามทุกสายพันธุ์ เป็นสังคมวัวงามเล็ก ๆที่ พวกเราได้มาพบปะสังสรรค์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอันดีในบ้านหลังนี้ที่อบอุ่น ดังคำขวัญที่ว่า ส่งเสริม พัฒนา จริงใจ ให้ความรู้ บัดนี้ถึงเวลาที่เราจะได้เก็บความภูมิใจในสายพันธุ์วัวงามของเราไว้ในใบพันธุ์ประวัติ เพื่อให้ตกเป็นมรดกสืบทอดไปยังลูกหลานของเราครับผม
ในเบื้องต้น สมาคมจะทำใบพันธุ์ประวัติให้กับวัวงามที่จดทะเบียนไว้กับ TIBA และวัวระดับ VIP พ่อแม่พันธุ์วัวงามชั้นดีที่จะเป็นอนาคตของลูกหลานสายพันธุ์ไทยฮินดูบราซิล ให้ท่านสมาชิกดูเพื่อเป็นแนวทางเริ่มต้นก่อนครับ
สำหรับวัวพื้นฐาน F1 F2 F3 และวัวพันธุ์เลือดร้อยพันธุ์แท้ไทยฮินดูบราซิล เราก็จะทยอยจัดทำให้กับท่านสมาชิกที่ท่านได้ส่งหลักฐานประกอบการจดทะเบียนตามระเบียบของสมาคมสยามฮินดูต่อไปครับผม
ท่านสมาชิกสามารถทดลองส่งข้อมูลวัวของท่านที่จะนำมาจดใบพันธุ์ประวัติได้ที่ เวปบอร์ดของสมาคมสยามฮินดู SIBA ได้แล้ววันนี้ครับ
ขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกท่านมากครับผม
 • ชอบ
เรื่องขอขึ้นทะเบียน
เรียน นายทะเบียนสมาคมฯ
ตัวที่1 ชื่อ : เป็นหนึ่ง
เกิด : 10 เมษายน 2551
สี : แดง
ผู้บำรุงพันธุ์ : นายวิจิตร สิมมา
เจ้าของปัจจุบัน : นายปราโมทย์ สมชัยยานนท์
ชื่อฟาร์ม : ฟาร์มปานชีวา
เครื่องหมาย : PW
หมายเลขโค ; PW801
สายพันธุ์ : ไทยอินดูบราซิล
พ่อ : บอยอุบล
แม่ : สร้อยฟ้า
ตา : ระย้าบราซิล
ยาย : เฟื่องฟ้า
ตาทวด : โฮโต้
ยายทวด : โบ๊ท
 • ชอบ
ตัวที่ 2
ชื่อ : แดงลำภู
เพศ ; ผู้
เกิด : 27 กุมภาพันธ์ 2554
สี : แดง
ผู้บำรุงพันธุ์ : นายปราโมทย์ สมชัยยานนท์
เจ้าของปัจจุบัน : นายปราโมทย์ สมชัยยานนท์
ชื่อฟาร์ม : ฟาร์มปานชีวา
เครื่องหมาย : PW
หมายเลขโค : PW8016
สายพันธุ์ : ไทยอินดูบราซิล
พ่อ : จ้าวซัน
แม่ : เป็นหนึ่ง
 • ชอบ
ตัวที่ 3
ชื่อ มรกต
เพศ : เมีย
เกิด : 6 พฤษภาคม 2549
สี : แดง
ผู้บำรุงพันธุ์ : นายสมพล ศรีชนะ
เจ้าของปัจจุบัน : นายปราโมทย์ สมชัยยานนท์
ชื่อฟาร์ม : ฟาร์มปานชีวา
เคืรื่องหมายฟาร์ม : PW
หมายเลขโค : PW803
สายพันธุ์ : ไทยอินดูบราซิล
พ่อ : บอยอุบล
แม่ : ทับทิม
ตา : ทองดี
ยาย ; แดงใหญ่
ตาทวด : มาติเนส328
ยายทวด ; บรามันแดงสายออสเตรเลีย
 • ชอบ
ตัวที่4
ชื่อ : กำไล
เพศ : เมีย
เกิด : 5 กรกฎาคม 2550
สี : แดง
ผู้บำรุงพันธุ์ ; นายสมพล ศรีชนะ
เจ้าของปัจจุบัน : นายปราโมทย์ สมชัยยานนท์
ชื่อฟาร์ม : ฟาร์มปานชีวา
เครื่องหมายฟาร์ม : PW
หมายเลขโค : PW802
สายพันธุ : ไทยอินดูบราซิล
พ่อ : บอยอุบล
แม่ : ลำไพ
ตา : ล่ำซำ 333
ยาย : ปุ๋ย
ตาทวด : โฮโต้
ยายทวด : ฝ้าย
 • ชอบ
รูป กำไลครับ
 • ชอบ
ตัวที่ 5
ชื่อ เพชรนิล
เพศ : เมีย
เกิด ; 5 พฤศจิกายน 2552
สี : ดำ
ผู้บำรุงพันธุ์ ; นายปราโมทย์ สมชัยยานนท์
เจ้าของปัจจุบัน : นายปราโมทย์ สมชัยยานนทื
ชื่อฟาร์ม : ฟาร์มปานชีวา
เครื่องหมาย : PW
หมายเลขโค : PW807
สายพันธุ์ : ไทยอินดูบราซิล
พ่อ : ซุปเปอร์แบล็ค 99
แม่ : เรไร
ตา : จ้าวเพชร
ยาย : มีนา
ตาทวด : ฉลามขาว
ยายทวด : แพรว
 • ชอบ
ขอบคุณพี่ปราโมทย์มากครับผม เมื่อออกใบพันธุ์ประวัติวัวงามของ ฟาร์มปานชีวาเรียบร้อยแล้วจะดำเนินการส่งให้ครับผม
เรื่องการช่วยเหลือน้ำท่วมภาคใต้ตอนนี้ได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่นครศรีธรรมราชที่อ.สิชลไปแล้วจำนวน 5000 บาทครับ เราจะแจ้งให้สมาชิกทราบเมื่อเอกสารที่ตอบรับส่งมาถึงสมาคมครับผม
 • ชอบ
ตัวที่ 6
ชื่อ : ชมพู่
เพศ : เมีย
เกิด : 9 มีนาคม 2551
สี : แดง
ผู้บำรุงพันธุ์ : นายสมพล ศรีชนะ
เจ้าของปัจจุบัน : นายปราโมทย์ สมชัยยานนทื
ชื่อฟาร์ม : ฟาร์มปานชีวา
เครื่องหมาย : PW
หมายเลขโค : PW804
สายพันธุ์ : ไทยอินดูบราซิล
พ่อ : บอยอุบล
แม่ : พลอย
ตา : ซิโก้
ยาย : ไพลิน
 • ชอบ

สมาชิกที่ขอจดทะเบียนโค ผมขอข้อมูล มีดังนี้ครับ

1.ชื่อที่อยู่ของสมาชิกและหมายเลขสมาชิกและเบอร์โทรครับ

2.ชื่อย่อภาษอังกฤษ ของฟาร์ม ผมต้องตรวจสอบดูว่าซ้ำกับฟาร์มอื่นหรือไม่ครับ

3.รายละเอียดการโอนเงินค่าจดทะเบียนครับ

4.รายละเอียดของตัววัวที่ขอจดทะเบียนครับ

4.1 - ชื่อวัว

4.2 - ภาพวัวด้านข้างเต็มตัว

4.3 - วันเดือนปีเกิดถ้ามี

4.4 - สายพันธุ์ทางพ่อแม่

โทรมาประสานงานที่เบอร์นี้ครับ

089-9136058

081-5717351

โอเพชรบุรี SIBA158

ถ้าข้อมูลครบ รอรับได้เลยครับ

 • ชอบ

สวัสดีครับพี่ปราโมทย์ ของพี่รอรับได้เลยครับ

 • ชอบ
:wink: :idea: :arrow:
 • ชอบ
:wink: :idea: :arrow:
 • ชอบ
:wink: :idea: :arrow:
 • ชอบ
:wink: :idea: :arrow:
 • ชอบ
:wink: :idea: :arrow:
 • ชอบ
:wink: :idea: :arrow:
 • ชอบ
ขอบคุณครับคุณโอ

ปราโมทย์ : ฟาร์มปานชีวา
 • ชอบ
สวัสดีครับคุณ wins672 ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปด้วยกันครับผม สิ่งที่ขาดคือ ประวัติพ่อแม่ปู่ย่าของวัวที่จะจดทะเบียนครับ บริจาคค่าทำทะเบียน 100 บาท ขอบคุณมากครับผม
 • ชอบ

บัญชีสมาคมสยามอินดู

ธนาคารไทยพาณิชย์ ออมทรัพย์

สาขารัชดาภิเษก

0752486308

 • ชอบ