ขออนุญาตจำหน่ายหญ้าเนเปียร์ใต้หวันโม่สด-หญ้าหมัก มีโปรตีนสูง
ใช้สำหรับเลี้ยงสัตว์ เช่น วัวขุน วัวนม แพะ แกะ ฯลฯ

บรรจุถุงละ 25 ก.ก. / 30 บาท ราคานี้มารับเองนะครับ (จ.ราชบุรี)

ถ้าซื้อเป็นจำนวนมากโทรมาคุยเรื่องราคาก่อนได้ครับ
สนใจติดต่อ 086-4809098 (ผู้กองณัฐ)

ข้อมูลเพิ่มเติมครับ

ขออนุญาตเจ้าของข้อมูลนำมาเผยแพร่นะครับ

หญ้าเนเปียร์ไต้หวัน

(Pennisetum purpureum cv. Taiwan)

เป็นหญ้าที่ได้รับการปรับปรุงพันธุ์โดย Taiwan Livestock Research Institute (TLRI) ประเทศไต้หวัน เป็นหญ้าลูกผสมระหว่างหญ้าเนเปียร์(Pennisetum purpureum) กับ หญ้าไข่มุก (Pennisetum americanum) มีอายุหลายปี (perennial) ลักษณะของลำต้นเป็นแบบตั้งตรง ทรงต้นเป็นกอค่อนข้างตรง ไม่ติดเมล็ด ระยะออกดอกสั้น มีระบบรากที่แข็งแรง สูงประมาณ 2-4 เมตร แตกกอดี มีสัดส่วนใบต่อลำต้น (leaf to stem ratio)สูง เจริญเติบโตได้ดีในดินที่มีความอุดมสมบูรณ์สูง ขยายพันธุ์โดยใช้ท่อนพันธุ์ เหมาะสำหรับปลูกในเขตพื้นที่ให้น้ำได้ ให้ผลผลิตต่อไร่สูง มีคุณค่าทางอาหารสัตว์สูง มีโปรตีนประมาณ 15-18 เปอร์เซ็นต์ (TLRI, 2010) เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์ในรูปหญ้าสดที่อายุการตัด 45 วัน หรือ หญ้าหมักที่อายุการตัด 60-75 วัน หญ้าเนเปียร์ไต้หวันเป็นหญ้าที่นิยมปลูกกันมากในกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมในประเทศไต้หวัน ปัจจุบันหญ้าสายพันธุ์นี้ได้ถูกนำไปปลูกใช้เลี้ยงสัตว์ในประเทศอื่นๆ เช่นประเทศในแถบลาตินอเมริกันหลายๆ ประเทศ เช่น บราซิล รวมทั้งประเทศในตะวันออกกลาง

เมื่อปี พ.ศ. 2552 ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา ได้นำหญ้าสายพันธุ์นี้ มาปลูกเพื่อศึกษาความสามารถในการเจริญเติบโต การให้ผลผลิต และคุณค่าทางโภชนะ พบว่าสามารถเจริญเติบโตได้ดี ให้ผลผลิตสูง ไม่มีโรคและแมลงรบกวน สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพของดินและสภาพภูมิอากาศในจังหวัดนครราชสีมา จากการวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการของศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารสัตว์นครราชสีมา พบว่าหญ้าสายพันธุ์นี้ที่อายุการตัด 45 วัน มีโปรตีนสูงถึง 19 เปอร์เซ็นต์ เมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าเนเปียร์สายพันธุ์อื่นๆ แล้วหญ้าเนเปียร์ไต้หวัน มีคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของเกษตรกรมากที่สุด ทั้งในแง่ของคุณค่าทางโภชนะ ความสะดวกในการตัดมาใช้ประโยชน์ เพราะหญ้าเนเปียร์ไต้หวัน มีลักษณะเฉพาะอีกอย่าง คือ มีขนที่บริเวณขอบใบน้อยมากมีลำต้นและใบที่อ่อนนุ่ม ทำให้เกษตรกรพึงพอใจเมื่อเปรียบเทียบกับหญ้าเนเปียร์สายพันธุ์อื่น ซึ่งเห็นได้อย่างชัดเจน และในแง่ของความน่ากิน พบว่าโคนมชอบกินมาก จึงถือได้ว่า "หญ้าเนเปียร์ไต้หวันนับว่าเป็นอาหารหยาบคุณภาพดี เหมาะสำหรับใช้เลี้ยงโคนมอย่างมาก"ข้อมูล/ นายเทวา ฉวิงรัมย์

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ลิงค์นี้

http://www.dld.go.th/ncna_nak/index/sara5.html